Cầy mực

Cầy mực

Tên tiếng Anh: Binturong

Tên khoa học: Arctictis binturong

Đặc điểm nhận dạng: Toàn thân có bộ lông màu đen, dày và thô. Mặt có lông màu xám nhạt. Lông đuôi rậm rạp. Đuôi linh hoạt và có thể hoạt động như một chi thứ năm và dài gần bằng chiều dài của thân. Mắt nhỏ, tai nhỏ và tròn.


Ảnh: CPCP, Chi cục, WAR

Mức độ bảo vệ

NĐ-64: Có

NĐ-06: IB

Công ước CITES: Phụ lục III

Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)

Luật Đầu tư: Có 

Vi phạm thường gặp: Cầy mực thường bị nuôi làm cảnh.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522