Cầy vòi mốc

Cầy vòi mốc

Tên tiếng Anh: Masked Palm Civet

Tên khoa học: Paguma larvata

Đặc điểm nhận dạng: Không giống như các loài cầy khác, cầy vòi mốc có màu nâu vàng hoặc xám, không có các đốm và sọc trên cơ thể, chỉ có một sọc trắng kéo dài từ trán xuống mũi.

Mức độ bảo vệ:

Công ước CITES: Phụ lục III

NĐ-06: IIB

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

Vi phạm thường gặp: Cầy vòi mốc thường bị buôn bán để làm thức ăn.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522