Nhím thường

Nhím thường

Tên tiếng Anh: Porcupine

Tên khoa học: Hystrix brachyura

Đặc điểm nhận dạng: Nhím có cơ thể lớn hơn don. Chúng có bộ lông cứng, dài và to hơn so với don. Nhím không có đuôi dài rõ rệt.


Mức độ bảo tồn: 

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

Vi phạm thường gặp: Nhím thường bị buôn bán và tiêu thụ để làm thức ăn. Dạ dầy nhím cũng bị lấy để làm thuốc hoặc ngâm rượu.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522