Kỳ đà vân

Kỳ đà vân

Tên tiếng Anh: Clouded monitor lizard

Tên khoa học: Varanus bengalensis

Đặc điểm nhận dạng: Kỳ đà vân có rất nhiều đốm vàng nhỏ trên khắp cơ thể màu nâu xám. Tuy nhiên, lỗ mũi nằm ở đoạn giữa mắt và chóp mũi, và gần chóp mũi hơn.


Mức độ bảo vệ

Công ước CITIES: Phụ lục I

NĐ-06: IB

Luật Đầu tư: Có

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

Vi phạm thường gặp: 
Kỳ đà vân thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc để ngâm rượu.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522