Gấu ngựa

Gấu ngựa

Tên tiếng Anh: Asiatic black bear

Tên khoa học: Ursus thibetanus

Đặc điểm nhận dạng: Gấu ngựa có kích thước lớn hơn hẳn so với gấu chó. Chúng có lông màu đen dài và có dải lông trước ngực màu trắng hình chữ V.

 

Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục I

NĐ-64: Có

NĐ-06: IB

Luật Đầu tư: Có

Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)

Vi phạm thường gặp: Gấu ngựa thường bị nuôi nhốt trong các trang trại để lấy mật và khai thác các sản phẩm khác. Chân tay gấu thường bị đem ngâm rượu.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522