Gấu chó

Gấu chó

Tên tiếng Anh: Malayan sun bear

Tên khoa học: Helarctos malayanus

Đặc điểm nhận dạng: Gấu chó có kích thước cơ thể nhỏ hơn nhiều so với gấu ngựa. Chúng có dải lông hình chữ U trước ngực màu vàng.


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục I

Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)

NĐ-64: Có 

NĐ-06: IB

Luật Đầu tư: Có

Vi phạm thường gặp: Gấu chó thường bị nuôi nhốt trong các trang trại nhưng ít bị chích hút mật hơn gấu ngựa. Chân tay gấu cũng bị khai thác để ngâm rượu hoặc nấu cao.

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522