Rùa ba gờ

Rùa ba gờ

Tên tiếng Anh: Malayan snail-eating turtle

Tên khoa học: Malayemys subtrijuga

Đặc điểm nhận dạng: Mai màu sẫm có ba gờ rõ ràng, đầu khá lớn, có những sọc màu trắng sữa xung quanh mắt. Yếm cứng, màu vàng có những đốm đen khá lớn. Có 3 gờ trên lưng rất rõ ràng.

 


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục II

NĐ-06: IIB

Vi phạm thường gặp: Rùa ba gờ thường bị buôn bán để làm thức ăn ở các chợ hoặc bị bán rong ở các tỉnh phía Nam như Tp Hồ Chí Minh. Ở các chợ miền Bắc, ít thấy các vi phạm liên quan đến loài rùa này.

 

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522